ОПТИМАЛСТРОЙ ООД

Екипът на Оптималстрой ООД е с дългогодишен  опит в областта на жилищното и промишленото строителство. Фирмата има реализирани проекти в следните направления:

Груб строеж на сгради

Довършителни работи в строителството

Извършване на строителни ремонти и преустройства на сгради

Инженеринг на обекти

Заготовка и монтаж на стоманени конструкции

Изграждане на обекти на мобилните оператори

Монтаж на ЖРК и кули

Извършване на строително-монтажни работи с труден достъп по алпийски способ

Извършване на изкопни дейности и изграждане на линейни обекти

МИСИЯ И ЦЕЛ

Знаем колко е важно за всеки инвеститор в строителството да доведе докрай поетото начинание по възможно най-оптимален начин. Затова се стремим да се отнесем с максимално внимание и разбиране към всеки един от нашите клиенти.  Влагаме оптимално придобитите ни през годините опит, контакти и знания за да решим възникналите казуси  и  в крайна сметка да предадем на клиента един добре завършен и надежден продукт .
 Нашата цел е с дейността си да оставим не само  доволни клиенти, но  и да останем добри дългогодишни приятели.