Изграждане на кули , мачти , ЖРК

„ОПТИМАЛСТРОЙ“ ООД разполага с екип от специалисти с дългогодишен опит в изграждането на телекомуникационни съоръжения. В зависимост от мястото си на монтиране съоръженията се делят на два вида – покривни и полеви.
Покривните най-често са мачти или малки ЖРК, които се монтират на съществуващи сгради или съоръжения ( като силози, сушилни, комини и др.) и се присъединяват към тяхната инфраструктура.
Полевите обекти са самостоятелни съоръжения и най-често представляват високи ЖРК, кули или мачти, които са монолитни или мобилни в зависимост от типа конструкция и са монтирани в горски фондове, земеделски земи, стопански дворове и т.н.  Този тип конструкции, често се съпровождат от допълнителни дейности, като изграждане на пътища за достъп, изграждане на електрозахранване или оптична свързаност.
Инженерите на „ОПТИМАЛСТРОЙ“ ООД са запознати с нормативната уредба , както и със съответните стандарти на всеки един от мобилните операторите . Опита ни в тази сфера ни е помогнал да изградим едни от най-трудните обекти в бранша.