ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ И ПРЕУСТРОЙСТВА НА СГРАДИ

Много често, когато една сграда смени собственика си и целта на своето предназначение или се нуждае от укрепване или разширение, се налага реконструирането й (преустройството й). Реконструкцията представлява процес, при който се променя носещата конструкция на една сграда или разпределението в нея. При тези дейности се налага премахването или добавянето на носещи елементи, подмяната на един вид носещ елемент с друг, добавянето или премахването на стенни елементи, междуетажни плочи и т.н.
Реконструкциите са сложен и трудоемък процес, при който е необходимо точно да се спазят направените от конструктора проекти, предписания и технологии за да се постигне необходимата носимоспособност и композиционно решение на сградата.
„Оптималстрой ООД“ има завършени проекти по реконструкции на жилищни и промишлени сгради, както и на инженерни съоръжения. Втова число са реконструкция и надстрояване на производствена сграда на „Адифарм АД“, реконструкция на ТЕЦ „Република“ гр. Перник и други.