Дебаркадер-контролиран достъп на инкасо автомобили на Борика АД