ул. „Академик Стефан Младенов“ 76, София
Оптималстрой ООД

Екипът на Оптималстрой ООД е с дългогодишен  опит в областта на жилищното и промишленото строителство. Фирмата има реализирани проекти в следните направления:

  • Груб строеж на сгради
  • Довършителни работи в строителството
  • Извършване на строителни ремонти и преустройства на сгради
  • Инженеринг на обекти
  • Заготовка и монтаж на стоманени конструкции
  • Изграждане на обекти на мобилните оператори
  • Монтаж на ЖРК и кули
  • Извършване на строително-монтажни работи с труден достъп по алпийски способ
  • Извършване на изкопни дейности и изграждане на линейни обекти

„Оптималстрой“ ООД   разполага със собствена материална база включваща  лека механизация, инвентарни кофражи, скелета, транспортни средства, както и необходимият инженерно-технически персонал и специализирани бригади за да гарaнтира изпълнението на поетите обекти в срок .

Мисия и цел

Знаем колко е важно за всеки инвеститор в строителството да доведе докрай поетото начинание по възможно най-оптимален начин. Затова се стремим да се отнесем с максимално внимание и разбиране към всеки един от нашите клиенти.  Влагаме оптимално придобитите ни през годините опит, контакти и знания за да решим възникналите казуси  и  в крайна сметка да предадем на клиента един добре завършен и надежден продукт .

    Нашата цел е с дейността си да оставим не само  доволни клиенти, но  и да останем добри дългогодишни приятели.